Machina dobrych newsow

Informacje z kraju i ze swiata
Teledetekcja: zastosowanie i definicja
Nauka i technika

Teledetekcja: zastosowanie i definicja

Teledetekcja, pomimo tego, że sama nazwa może pozornie niewiele mówić zwykłemu odbiorcy, to metodologia analiz, z którą każdy z tutaj zaglądających ma raz na jakiś czas do czynienia. Jeżeli rzucilibyśmy przechodniom spotkanym na mieście zapytanie, czym jest jest teledetekcja, z dużą pewnością niewielki ułamek z nich wiedziałby jak odpowiedzieć. No ewentualnie, że szczęśliwie byłby to uczeń lub jakiś człowiek zajmujący się teledetekcją zawodowo.

Czym jest teledetekcja?

Określmy więc, co to jest teledetekcja? Chcąc zaprezentowanie ogólnej, podstawowej odpowiedzi, można zakomunikować, że to metoda badań zdalnych za pomocą czujników. Samo stwierdzenie teledetekcja znaczy mniej więcej: tele – zdalnie, detekcja – wyczuwanie sygnałów. Teledetekcja bywa dzielona na dwa gatunki: teledetekcję aktywną jak i teledetekcję pasywną. Analizy w oparciu o teledetekcję robi się równie często z powierzchni ziemi, jak i z wysokości, przykładowo z samolotów.
Teledetekcja aktywna jest wysyłaniem oraz odbieraniem sygnałów nadanych, a następnie odbitych przez konkretny obiekt. Tutaj przykładem może być: sonar – wysyłanie i odbieranie fali akustycznych.
Idąc dalej teledetekcja pasywna to odbiór sygnałów emitowanych przez badany obiekt. Przykładem może być choćby robienie fotografii. Fotografia jest dla Waszej wiadomości właśnie zapisem odbijanego przez fotografowane obiekty światła.
W tej chwili, po wyróżnieniu owych przykładów, z miejsca pojęcie teledetekcji nabiera jaśniejszego kształtu i da się spostrzec, iż co chwilę spotykamy się z nią każdego dnia. Przynajmniej większość z nas. Teledetekcja daje szansę na analizowane miejsc, do których człowiek osobiście nie może się dostać lub takie zbliżenie jest niesamowicie trudne.

Do czego służy teledetekcja?

Teledetekcja używana jest w ogromnej ilości dziedzinach życia. Stykają się z nią zarówno naukowcy, jak i użytkownicy stworzonych za ich sprawą narzędzi. Jest wykorzystywana tytułem przykładu w:
– robotyce – roboty zamontowane mają czujniki, dzięki czemu, potrafią zobrazować sobie otoczenie
– produkcji samochodów – autonomiczne samochody z przyszłości będą umiały jeździć dzięki przeróżnego gatunku czujnikom
– wojskowości – analizowanie, co położone jest w budynku, który ma zostać zaatakowany
– eksplorowaniu środowiska naturalnego – zasięg badań jest tak duży, że zostanie przeanalizowany w kolejnym akapicie.

Do czego wykorzystuje się teledetekcję w środowisku naturalnym?

Korzystając z teledetekcji możliwe jest sumienne badanie jak i eksplorowanie kuli ziemskiej. Tak samo jej powierzchni, jak i powietrza. Teledetekcja środowiska naturalnego potrafi dać nam odpowiedź na na przykład, tego gatunku zapytania:
– jakie jest ukształtowanie terenu, np. w niezaludnionym obszarze ziemi lub np. na dnie rzeki czy dla odmiany na pozostałych planetach
– jak mocno zanieczyszczona jest atmosfera na określonym terenie, np. poprzez przeanalizowanie gęstości pyłów w powietrzu
– jak prezentuje się stan flory na określonym terenie, także na terenach zawodnionych

Zwracając uwagę na szerokie zastosowanie teledetekcji, jest ona systematycznie coraz bardziej zwracającą uwagę dziedziną nauki. Coraz więcej uczelni oferuje kierunki oraz kursy przyuczające specjalistów w tej dziedzinie. Po pierwsze skutkuje to coraz większymi postępami w tej dziedzinie, co z drugiej strony zwiększa popyt na używanie teledetekcji, ze względu na coraz wspanialsze możliwości techniczne i zakres zastosowania.